"Кукуригу" казано накратко

Слънцето, луната и петелът

Малайско предание

Някога живели в небесата
слънцето, петелът и луната.
Но във яд веднъж луната взела -
на земята метнала петела.
- Махай се оттука, перушане.
И следа от теб да не остане!

Слънцето, което кротко пекло,
на луната недоволно рекло:
- Повече да ходя с теб не ща,
аз ще светя денем, ти нощя!...

И петелът с радост  оттогава,
види ли, че слънцето изгрява,
весело глава към него вдига,
с пълен глас на двора кукурига.
"Кукуригу", казано накратко,
означава: "Добро утро, братко!"
А пък привечер, преди луната
да покаже лик над планината,
в курника петелът търси где да
замижи, луната да не гледа!

Асен Босев

Публикувано от

0 Response to ""Кукуригу" казано накратко"

Публикуване на коментар