ОГЪН НА ОГЪН

Изборът на автор беше провокиран оттук. Блага често ми дава добри идеи за преводи с нейните въпроси. :)

Виждайки девойка със запален факел в ръце, един философ възкликнал:
-Огън на огън ... При това носещият огън е по-силен от носения.

Публикувано от

0 Response to "ОГЪН НА ОГЪН"

Публикуване на коментар