ПРИКАЗКА ЗА КОНЯ С ДОБРО СЪРЦЕ

Веднъж конят попаднал в гората. Приискало му се да похапне горска тревица.
Първа го забелязала катерицата. От високо най-добре се вижда.
Катерицата го погледала, погледала и си помислила:"За какво му е да се скита из гората? Я по-добре да ме отнесе до орешака. Защо да си подбивам лапите, като има кон?"
-Така и така бродиш из гората? Не би ли ме отнесъл до орешака? - попитала го тя.
Конят не можал да и откаже. Вярно е, така и така броди из гората. Защо да не я отнесе, а пък и катеричката е лекичка.
Таралежът видял, че конят качил катерицата и казал:
-Защо не откараш и мен до гъбака? Така и така ти е по път.
Конят, разбира се, натоварил и таралежа.
Язовецът видял, че конят вози катерицата и таралежа и казал:
-Защо, конче, не откараш и мен до дъба за жълъди? Така и така ти е на път.
Конят качил и язовеца.
Лиса видяла катерицата, ежа и язовеца на гърба на коня и също помолила:
-Откарай ме до мишата дупка! Така и така ти е на път.
Качила се и лиса.
Следващия, който поискал да се качи, бил вълкът:
-Вземи и мен до зайчата поляна! Така и така ти е на път.
Забелязала ги и мечката:
-Може ли и аз да се кача до дупката с мен? Така и така ти е на път.
Добрият кон и на нея не отказал. Меца се засилила и се метнала на конския гръб. И под тази тежест животното не издържало повече и рухнало. Пътниците се разлетели в различни посоки, наболи се на шишарките и се разсърдили.
Катерицата изцъкала:
-Нима това е кон?
Ежът изсумтял:
-Какъв кон може да е?
Язовецът измърморил:
-Къде видяхте кон?
Лиса изтявкала:
-Измамник е това, не кон!
Вълкът извил:
-А какви коне има!
Мечката изревала:
-Ама че кон!
Конят горестно въздъхнал:
-Да бяхте ми помогнали да стана!
А в отговор - нито звук.
Огледал се конят, покрай него жива душа не останала. Всички се разпръснали по техните си работи. Нали вече се налагало да стигнат пеша, трябвало да побързат!
Някак успял а се изправи и кретайки да се добере до дома. А горската тревица така и не опитал.
В гората веднага забравили за коня. За какво да го помнят, като не вози!

"Волжски приказки" А.В.Беспалов

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ПРИКАЗКА ЗА КОНЯ С ДОБРО СЪРЦЕ"

Публикуване на коментар