Защо казваме "гол като сокол" (отговор)

И така, "соколът" в случая не е птица. Изразът явно е запазен русизъм. А в миналото "сокол" в Русия наричали стенобитното оръдие таран, като и някои други цилиндрични дървени инструменти.  И "соколът" е гол, защото на дървото не само листата и клонките са му свалени, а и кората не му е оставена, т.е. съблечен е до голо. Предполагам същият произход има и "гол като пушка". Според някои източници наименованието "сокол" от дървеното стенобитно оръдие е пренесено върху топовете, които са се появили по-късно. А руската дума "пушка" на български означава "топ". В тоя смисъл "гол като сокол", "гол като пушка", "гол като пръчка", "гол като тояга", "гол като хурка", "гол като вретено" са равнозначни.
А "соколът" на картинката е с овнешка глава, заради етимологията на другото наименование на оръдието - таран. Според някои източници кореспондира с руската дума "баран", т.е. овен. Символиката е ясна - напада като овен с рогата си.

Забележка: Ако сте под средна възраст и сте се озовали на тази страница през търсачките, за да научите значението, а не как е възникнал израза, той и сходните му, гореспоменати фрази означават много беден човек. Извинявам се за отегчението, което вероятно причинявам на останалата част от публиката, но българската младеж се отличава с изключително ниска фразеологична култура, което не е обвинение, а констатация. Или поне що се отнася до българския език, възможно е да са далеч по-вещи по отношение на английските идиоми. :)

Публикувано от

0 Response to "Защо казваме "гол като сокол" (отговор)"

Публикуване на коментар