Домът на Сократ

Така и така с Кет зачекнахме темата. :)

Укорили Сократ, че домът му е твърде малък и тесен за дружески беседи, а той отвърнал:
– За какво ми е по-голям дом, та да събирам лицемери и подлизурковци? Истинските си приятели мога да събера и в един шкаф.

по А.П.Сумароков
Публикувано от

0 Response to "Домът на Сократ"

Публикуване на коментар