Да действаш или да бездействаш?

Веднъж млад човек дошъл при своя Учител с проблем. Той трябвало да вземе решение, но не знаел как е правилно да постъпи и през цялото време променял мнението си.
– Какво да правя, Учителю? – попитал той.
– В един момент ти искаш да постъпиш по определен начин, а в следващия вече не искаш да правиш това. Но аз ще ти кажа, че, постъпвайки така или иначе, ти не се доближаваш до решаването на проблема. Ако кажеш, че не възнамеряваш да свършиш нещо, ти създаваш за себе си проблем; ако кажеш, че възнамеряваш да го свършиш, пак създаваш проблем.
– Какво да направя тогава? Да го върша или да не го върша?
– Когато правиш нещо, чувствай, че чрез тебе го върши Бог. Ако си решил да не го правиш, чувствай, че Бог не го прави. Винаги чувствай, че когато вървиш напред, в теб и чрез теб крачи именно Бог; когато поемеш наобратно, чувствай, че Бог е поел натам.
– Но, Учителю, – казал ученикът, – понякога, когато правя нещо, чувствам, че вместо да се придвижвам напред и нагоре, се движа назад и надолу. А, когато не знам как да постъпя, просто не правя нищо.
– Почувствай се като пилата на дърводелеца. Когато тя се движи напред - реже, когато се движи назад - също реже. В духовния живот е същото: когато се издигаш нагоре, чувствай, че се издигаш, за да осъзнаеш Бог; когато се спускаш надолу, чувствай, че се спускаш, за да проявиш Бог. Чувствай, че през цялото време стоиш пред дърво. Когато се катериш по него, смятай, че се издигаш към осъзнаване; когато се спускаш надолу, смятай, че се каниш да проявиш осъзнаване. Затова, изкачвайки се или слизайки, ти винаги действаш.
Добре е да знаеш има ли Божия Воля да се изкачваш или да се спускаш. Но даже и да не знаеш Божията Воля, е по-добре да действаш, отколкото да не действаш. Защото когато действаш, възможностите ти за действие се разширяват. Ако днес си свършил нещо лошо, в близките дни ще се появи възможност да го свършиш правилно. Но ако не направиш нищо, боейки се да не сториш грешка, няма да поискаш да направиш нищо нито утре, нито вдругиден и ще загубиш силата си да действаш.
Освен това, ако не знаеш как да постъпиш правилно, на второ място по ефективност е да се опреш на собствения си устрем и вдъхновение и да постъпваш така, както сам смяташ за нужно. Ако постъпваш неправилно, Бог ще ти съчувства и ще прояви Състраданието Си, защото си се постарал, макар и да не си знаел как е правилно. И точно защото си се опитал да постъпиш правилно според собствените си разбирания, ще ти даде повече възможности и способности постоянно да постъпваш правилно. 
Затова, сине мой, винаги действай. Животът на действието е безмерно по-добър от живота на бездействието. Може да поемеш в неправилна посока, но ако въобще не искаш да вървиш, какво може да направи Бог? Моят опит съветва да се уподобиш на пила, движейки се напред-назад. Да вървиш напред, за да осъзнаваш и да се връщаш назад, за да проявяваш. Изкачвай се на дървото, бери плодове и ги носи долу, за да ги поделиш с други, които искат да ги опитат. Именно така трябва да постъпваш, за да носиш радост на Бог, както би пожелал той сам.

Шри Чинмой

Публикувано от

0 Response to "Да действаш или да бездействаш?"

Публикуване на коментар