Притча за твърдите убеждения

Кюрето на Б. няколко пъти преминавало от католицизма към протестантството и обратно. Когато приятелите му го укорили за такова непостоянство, кюрето се възмутило дълбоко:
– Кой, аз ли съм непостоянен? Аз ли съм склонен към измяна? Нищо подобно! Убежденията ми открай време са неизменни: искам да остана кюре на Б.

Шамфор, "Максими и мисли, характери и анекдоти"

Публикувано от

0 Response to "Притча за твърдите убеждения"

Публикуване на коментар