Премудростей светских (П.Р.Славейков)


Чтение


Кради, колко можеш, ако да бъдеш богат и почтен.
От когото каквото вземеш, не си струвай зло сръце да го връщаш, яко сие безумие ест.
Псувай, колкото можеш, добрите да не могат да ти казват, че си лош.
Преследувай онези, които ся мъчат да работят честно, да ти ся не подиграват защо работиш безчестно.
Продавай лъжи и гледай да ги даваш с добра цена.
Лъжи, колкото мож, когато мож и всякога, яко да добър пастир будеши.
Дрънкай, колкото можеш повече, и не давай време да ти глушат ушите другите, сие бо досаждение ест.
Бягай от работа, спи, колкото можеш, и преподобен будеши.
Люби леност, еже ест мързел, и угоден будеши.
С важни работи не ся  занимавай, сие бо глупост ест.
Не обичай народът си, да тя не намрази кесията ти.
За баща си не мисли, за майка си не жалей, родът си презирай и от друг народ избирай, яко да велик и славен будеши.

Шутош, г. I, бр.28, 11.V.1874.г.

Публикувано от

0 Response to "Премудростей светских (П.Р.Славейков)"

Публикуване на коментар