Изтъкнат или прославен

Цзъ Чжан попитал:
- Какъв трябва да бъде ученият мъж, който може да се нарече изтъкнат?
- А какво значи "изтъкнат" според теб? - попитал в отговор Конфуций.
- Винаги да бъдеш прославян в страната, винаги да бъдеш прославян в семейството - отвърнал Цзъ Чжан.
Учителят възразил:
- Това е прославен, не изтъкнат. Изтъкнатият е безхитростен и прям, той обича справедливостта, вниква в това, което му говорят хората и изучава израженията на лицата им, опитва се винаги да се постави по-ниско от другите. Той непременно ще бъде изтъкнат в страната и в семейството. Този, когото прославят, привидно проявява човечност, а постъпва въпреки нея и така живее, без да предизвиква съмнения. Ето той ще бъде непременно прославян в страната и прославян в семейството.


Публикувано от

0 Response to "Изтъкнат или прославен"

Публикуване на коментар