Нашето магаре от малко е без опашка

Веднъж един мъж, който бил дал заем на приятел, отишъл да си поиска дължимото. Длъжникът обаче нямал пари и като го видял, хукнал да бяга. Прескочил някакъв висок дувар и се озовал на покрива на къща. Покривът се издънил под тежестта му, паднал на терасата, право върху леглото, в което си почивал на хлад възрастният стопанин на къщата и го убил. Така след него освен мъжа, на когото дължал пари, се втурнали и роднините на убития. Не след дълго се озовал в пустинята, а там група хора гонели отвързал се кон.
- Помогни ни да хванем коня! - спрели го те.
Беглецът замерил коня с камък и му извадил едното око. В групата на преследвачите му се включили и тези, които гонели коня.
По-нататък няколко човека се опитвали да вдигнат едно магаре, което се заинатило да лежи в прахта. И неговият стопанин помолил за помощ. Злополучният помагач дръпнал магарето за опашката с всичка сила и тя се откъснала.
Пак хукнал да бяга, но вече бил уморен и го хванали. Завели го при съдията. Подсъдимият му направил знак, че ако отсъди в негова полза, ще го възнагради и съдията започнал да раздава "справедливост".
- Имаш ли документ или свидетели, че тоя човек ти дължи пари? - попитал той кредитора.
- Не, ние сме приятели от толкова години, имах му доверие ...
- Значи нищо не ти дължи - отсякъл съдията.
- На колко години беше баща ви? - попитал децата на убития.
- На 70, ваша милост.
- А ти на колко си сега? - попитал съдията подсъдимия.
- На 30.
- Значи, след 40 години можете да скочите отгоре му и да го убиете - обърнал се съдията към роднините.
- Разрежете коня на две половини - наредил на собственика на ослепения кон, - претеглете ги и тоя човек ще ви заплати разликата.
А собственикът на магарето, като видял накъде върви процеса, се уплашил, че него може да изкарат виновен и вместо да получи, да плаща компенсация и побързал да каже:
- Нашето магаре от малко си е без опашка!

Оттогава започнали да казват "Нашето магаре от малко е без опашка", когато човек видимо няма шанс да получи справедливост.

персийска приказка

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! 

Публикувано от

0 Response to "Нашето магаре от малко е без опашка"

Публикуване на коментар