Каквото посееш, това ще пожънеш

Един роб имал лош господар и решил да го поучи. Господарят наредил на роба да засее пшеница, а той засял ечемик. Когато дошло време да събират реколтата, господарят видял, че на нивата му има зрял ечемик.
- Защо си посял ечемик, като ти заръчах да посееш пшеница? - разгневил се той.
- Мислех, че като посея ечемик, може да поникне и пшеница - отвърнал робът.
- Глупако, как е възможно такова нещо?
- А как ти грешиш умишлено и чакаш прошка от Всевишния? - отвърнал робът.

ислямска притча

Публикувано от

0 Response to "Каквото посееш, това ще пожънеш"

Публикуване на коментар