Мъдрото магаре

В далечни времена живял един стар овчар, който имал умно магаре. Овчарят много обичал магарето си и не пропускал случай да се похвали с него.
-Моето магаре, да удължи Аллах дните му, е по-мъдро от всички везири на падишха - разказвал той на всеки срещнат.
Един ден думите му стигнали до царските уши.
-Как смее голият чобанин да сравнява пършивото си магаре с любимите ми везири? - гневно викнал падишахът. - Незабавно доведете при мен дръзкия нечестивец!
Стражите тозчас издирили старика, довели го в двореца и го хвърлили в краката на владетеля.
-Е, отговаряй направо, - наредил падишахът - как се осмели ти, нищожният червей, да унижаваш везирите ми с такива кощунствени сравнения?
Овчарят, без да се смути ни най-малко, погледнал султана в очите и казал:
-О, най-мъдър от мъдрите, властелин над властелините, шахиншах! Не напразно казвам, че магарето ми, да е благословен часът на раждането му, е по-мъдро от любимците ти - везири. Веднъж яздех това магаре на път към къщи през мост с немалко ценатини и дупки. Колкото и да беше внимателно магарето ми, кракът му все пак пропадна в една дупка и то си нарани коляното. Оттогава, колкото пъти ми се е налагало да пресичам този мост, мъдрото ми магаре, да бъде благословено от Пророка, за нищо на света не искаше да мине през това място, където е дупката. Винаги внимателно я заобикаляше, помнейки това, което му се е случило. Кажи ми сега, царю на царете, така благоразумно ли постъпват твоите везири?! Отдавна съм на този свят и съм видял с очите си колко от тях си избесил за твърде явно разбойничество, вероломство и присвояване. И нито веднъж нито един от тях не пожела да вземе под внимание опита на предшествениците си и да направи така, че злоупотребите му поне да не бият на очи. Колкото и да е широк моста на узаконените от теб злодеяния, везирите ти не успяват ловко да заобиколят тесните процепи, направени колкото законът да има лице. Как можеш при това положение, питам те аз сега, да сравняваш мъдрото ми магаре с тези глупаци?!
На падишаха не му оставало да направи друго, освен да се съгласи с доводите на овчаря, да го награди с пискюл за магарето и да го пусне невредим от двореца.

приказка на кримските татари

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! 

Публикувано от

0 Response to "Мъдрото магаре"

Публикуване на коментар