Трите жабчета

Живеели на света три жабчета - Весело, Тъжно и Никакво. Веселото мислело, че животът е забавна шега, Тъжното - че животът е една скръб, а Никаквото - че животът просто си живот и толкоз. За да разберат кое от тях е право, тръгнали по белия свят. Стигнали до една бурна река.
-Ура! Весела река! - възкликнало Веселото жабче.
-А според мен е тъжна! - въздъхнало Тъжното.
-Река като река - казало Никаквото.
-Да скочим в нея и после да определим каква е - предложило Веселото.
Така и направили. Реката ги понесла към водопада. По чудо оцелели и се измъкнали на брега.
-Весела река! - категорично заявило първото. - Само как ме подмяташе!
-Тъжна! - не по-малко сигурно било второто. - Само погледнете с колко кости е осеян брега!
-Река като река - свило рамене третото. - На кого му провърви, а на кого - не.
Така и се прибрали вкъщи без да стигнат до общо становище за това, какъв е животът - весел, тъжен или живот като живот ...

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! Публикувано от

0 Response to "Трите жабчета"

Публикуване на коментар