КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Честито Богоявление! Честит Йордановден на именниците и техните семейства! 

ХРИСТОВО РАЖДАНЕ И КРЪЩЕНЕ

Замъчи са Божа майка
от Игната до Коледа,
та си пови млада бога,
та го пови тази вечер,
тази вечер - Бъдни вечер.
Па го зела Божа майка,
па го зела в свилни скути,
па тръгнала низ Юрдане.
низ Юрдане, въз Юрдане.
Юрдане са разлюляват,
разлюляват, разшибуват,
Божа майка от радости,
млада бога от милости.
Де срещнала свети Георги.
Божа майка отговаря:
- Тук ми бога, свети Георги,
да ми кръстиш млада бога. -
Свети Георги отговаря:
- Тук ми бога, Божа мале,
кръстил би го, не браня са,
ала не смяя от Ивана,
от Ивана Кръстителя,
що е кръстил небо и земя,
той ще кръсти млада бога. -
Па го зела Божа майка,
па тръгнала низ Юрдане,
низ Юрдане, въз Юрдане.
Юрдане са разлюляват,
разлюляват, разшибуват,
Божа майка от радости,
млада бога от милости.
Де срещнала свети Петър.
Божа майка отговаря:
- Тук ми бога, свети Петре,
да ми кръстиш млада бога. -
Свети Петър отговаря:
- Тук ми бога, Божа мале,
кръстил би го, не браня са,
ала не смяя от Ивана,
от Ивана Кръстителя,
що е кръстил небо и земя,
той ще кръсти млада бога. -
Па тръгнала Божа майка
низ Юрдане, въз Юрдане.
Юрдане са разлюляват,
разлюляват, разшибуват,
Божа майка от радости,
млада бога от милости.
Де срещнала свети Иван.
- Тук ми бога, свети Иване,
да ми кръстиш млада бога. -
Свети Иван са зарадува,
та го зе във десна ръка,
в лева ръка медно кутле,
та отиде на Юрдана,
та си кръсти млада бога.
Божа майка отговаря:
- Ей ви вие, светци, рангели,
що стоите, що гледате?
Я земете меден кавал,
качете са нависоко,
нависоко, нашироко,
засвирете и налево,
и налево и надесно,
кой къ чуе - се да дойде
млада бога на кръщене,
Божа майка на слугата. -
И тие я послушаа,
та узея меден кавал,
качия са нависоко,
нависоко, нашироко,
засвирия и налево,
и налево, и надесно;
кой къ е чул - се отишъл.
Свети Никола всред морето,
де преправя три гемии,
гемиджии отговаря:
- Я фърлете елкенето,
та запрете гемиите,
че ще ида млада бога,
млада бога на кръщене,
Божа майка на слугата.

обредна песен

Публикувано от

0 Response to "КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

Публикуване на коментар