НАУЧНО ОТКРИТИЕ

Немски професор демонстрирал пред членове на Академията на науките своето откритие. От кибритена кутийка той извадил три мухи. По негова заповед те три пъти обиколили масата. След това три пъти подскочили на масата. Следващата демонстрация била танц на дресираните мухи.
Накрая професорът накапал мед по крачетата им и те залепнали за масата. Той им заповядал да скачат, но мухите невъзмутимо смучели меда.
-Господа,-обърнал се професорът към аудиторията-това е моето откритие, когато крачетата на мухата са потънали в меда, тя оглушава.

Публикувано от

0 Response to "НАУЧНО ОТКРИТИЕ"

Публикуване на коментар