ПО-КРАСИВА Е ТАЗИ, КОЯТО ТИ ХАРЕСВАШ

Сватовниците довели жених в дома на невестата. Той донесъл дарове-овен и лакомства. Братята на момичето го попитали:
-Защо избра нашата сестра за невеста?
Отговорил им женихът с приказка-притча.

Някога, много отдавна огромен дракон завзел единствения извор в Авария. Хората останали без вода. Жените се вайкали, децата плачели от жажда. Най-смелите джигити се опитвали да убият чудовището, но то ги размазвало само с един удар на назъбената си опашка. Драконът построил до извора огромен дворец, направил ограда от колове и на тях набучвал главите на убитите.
Хората се отчаяли. Кой ще победи безмилостния звяр?
В това време една бедна жена родила син. Той ходел да пие вода от извора нощем и се изпълвал с невиждана сила и смелост. Заклел се пред хората, че ще освободи страната от страшния гнет. Майка му, роднините и съседите се опитвали да го разубедят, та той още не е пораснал, ще загине млад и зелен.
Но младежът яхнал коня си и поел да срази чудовището.
Драконът чул тропота на конските копита и заревал:
-Кой се осмели да се доближи до извора?
-Искам да се бия с теб, чудовище окаяно!-гордо отвърнало момчето.
Драконът без малко да се задуши от смях:
-Безумецо! Нима не знаеш, че аз не се сражявам с оръжие?! На всеки свой противник задавам само един въпрос. Ако той не успее да отговори правилно, го убивам с един удар на опашката си. Ако ти успееш да отговориш правилно, аз ще загина в същия миг.
-Питай!-казало момчето.
Драконът се провикнал гръмогласно и на прозорците на двореца се показали две жени. Едната-ослепителна красавица, а другата-обикновена .
-Коя от тях е по-красива?-попитало чудовището.
-Тази, която повече харесваш ти!-усмихнало се момчето.
-Прав си!-изхриптял драконът и издъхнал.

Завършил женихът приказката и казал:"Аз харесвам вашата сестра!"
-Аллах да ви благослови!-отвърнали братята.

Публикувано от

0 Response to "ПО-КРАСИВА Е ТАЗИ, КОЯТО ТИ ХАРЕСВАШ"

Публикуване на коментар