СЛУГА

Един чифликчия имал слуга - весел, красив момък. Стопанинът имал четирима сина, всичките бездетни.
Каквото и да се случело в стопанството, винели слугата. Изчезнала буца сирене - слугата я е откраднал. Овца умряла - слугата е виновен. Момъкът търпял мълчаливо несправедливите обвинения.
Голяма радост споходила дома на чифликчията - първата му снаха родила син, момченце красиво ... като слугата. Устроили голям пир, за да отпразнуват щастливото събитие. И слугата бил на празничната трапеза, но за разлика от другите гости бил мрачен и неспокоен. Един от синовете на чифликчията забелязал това и го попитал:
-Защо си толкова мрачен, защо тъжиш в такъв ден? Яж, пий, весели се, твоят стопанин има внук!
Слугата въздъхнал:
-Как да се веселя, като всичко, което става в този дом, вие приписвате на мен?! Сега ще кажете, че и за раждането на детето съм виновен!

Публикувано от

0 Response to "СЛУГА"

Публикуване на коментар