МЪДРОСТТА НА СВЕТА

При даоистки монах дошъл човек, който се оплакал, че не може да разбере мъдростта на света, а това го кара да се съмнява в мъдростта на Бога. Монахът се съгласил да му помогне при условие, че изпълнява нарежданията му.
Първото било да седне на брега и да слуша как пее реката.
-Това е гласът на Бог!-казал монахът.
Човекът направил каквото му било наредено, но вечерта, когато монахът го попитал разбрал ли е мъдростта на света, поклатил глава.
Тогава монахът му заповядал да гледа в огъня:
-Това е танцът на Бог!
Но мъжът отново не успял да проумее мъдростта на света. Земята и въздуха също не му донесли никаква промисъл.
Монахът се замислил и на третия ден казал:
-Вгледай се в себе си! Там се крият всичките ти съмнения!
Когато видял в душата си отражение на цялата вселена, човекът разбрал мъдростта на Бога. Съмненията отстъпили място на покоя.

Публикувано от

0 Response to "МЪДРОСТТА НА СВЕТА"

Публикуване на коментар