Явна слабост

Един наставник имал стотици ученици. В определен час всички се молели, освен един, който неизменно се оказвал пиян. За всеобща изненада в края на земния си път наставникът поверил окултните си тайни именно на него.
- Какъв срам! - негодували останалите ученици. - Ние дадохме толкова много от себе си, а дарбите ни останаха неоценени!
- Аз трябваше да поверя тайните си на човек, когото познавам добре - отвърнал учителят. - Прилежните и усърдните обикновено прикриват някакъв порок - гордост, тщеславие, нетърпимост. И затова пред всички вас предпочетох единствения човек с явна слабост - влечението към алкохола.

Това е от серията "каквото и да направиш все е грешно". Ходи се конформирай, ако си нямаш друга работа. :D Но има промисъл сякаш в това заключение на учителя.

Публикувано от

0 Response to "Явна слабост"

Публикуване на коментар