Трите най-страшни недъга

Веднъж, когато се върнал от разходка, Хинг Ши заварил учениците си в шумен спор.
-Какво обсъждате така разпалено? - попитал мъдрецът.
-Учителю, опитваме се да изясним кои са трите най-страшни недъга - отвърнал един от учениците.
-И до какъв извод стигнахте?
-Решихме, че най-страшно е да си сляп, глух и ням.
-Вярно е, но само наполовина - казал Хинг Ши.
-Но как? Ние изброихме и трите.
-Вярно е наполовина, защото няма по-лошо от това да си сляп за чуждата беда, глух към молбата за помощ и в нямо безразличие и към двете.

Юлия Дубинкина-Илина

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! 


Публикувано от

1 Response to "Трите най-страшни недъга"

  1. Luxuria... says:
    7 февруари 2012 г., 14:10 ч.

    Чудесно е! Поздрав!

Публикуване на коментар