Св. пророк ДаниилИлюстрация от Юлиус Шнор фон Каролсфелд
Източник на изображението: barnascha.narod.ru
На това място имаше голям змей, и вавилонци го почитаха.
И каза царят на Даниила: „няма ли да кажеш и за тоя, че той е мед? ето, той е жив, и яде и пие; не можеш каза, че тоя бог не е жив; и тъй поклони му се“.
Даниил каза: „на Господа, моя Бог, се покланям, защото Той е Бог жив.
Но ти, царю, дай ми позволение, и аз ще умъртвя змея без меч и без тояга“. Царят рече: „давам ти“.
Тогава Даниил взе смола, лой и косми, свари ги заедно и, като направи от това буца, хвърли я в устата на змея, и змеят се пръсна. И рече Даниил: „ето вашите светини!“
Когато пък вавилонци чуха за това, силно възнегодуваха и се дигнаха против царя и казваха: „царят стана иудеин, разруши Вила, уби змея и жреците предаде на смърт“;
и, като дойдоха при царя, казаха: „предай ни Даниила, инак ще умъртвим тебе и дома ти“.
И когато царят видя, че те силно настояват, принуден биде да им предаде Даниила;
и те го хвърлиха в лъвовата яма, дето той преседя шест дена.
В ямата имаше седем лъва, и даваше им се всекидневно по две тела и по две овци; в това време не им ги даваха, за да изядат Даниила.
В Иудея имаше един пророк, на име Авакум, който, като бе сварил чорба и надробил хляб в паница, отиваше на нивата, за да занесе това на жетварите.
Но Ангел Господен каза на Авакума: „занеси тоя обяд, който е у тебе, във Вавилон на Даниила, в лъвовата яма“.
Авакум каза: „господине, аз никога не съм виждал Вавилон и не зная ямата“.
Тогава Ангел Господен го улови за темето и, като го подигна за косата на главата му, постави го във Вавилон над ямата със силата на своя дух.
И Авакум извика и каза: „Данииле, Данииле! вземи обяда, който Бог ти проводи“.
Даниил рече: „спомнил си Си за мене, Боже, и не си оставил ония, които Те обичат“.
И стана Даниил и яде; а Ангел Божий в миг постави Авакума на мястото му.
На седмия ден дойде царят, за да потъжи за Даниила и, като приближи до ямата, погледна в нея, и ето, Даниил седи.
И викна царят с висок глас и каза: „велик си Ти, Господи, Боже Даниилов, и няма друг освен Тебе!“
И заповяда да извадят Даниила, а виновниците на неговата погуба да хвърлят в ямата, — и те в същия час бидоха изядени в негово присъствие.

из Стария завет, Книга на пророк Даниил, гл.14

Честит празник на всички именници!


Публикувано от

2 Response to "Св. пророк Даниил"

  1. Живка Жекова says:
    17 декември 2012 г., 10:49 ч.

    Хубава приказка, но не е от Стария завет. Истинската история в Стария завет е не по-малко вълнуваща и дори бих казала, по-красива. http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/dan.htm - всички глави са интересни и поучителни, особено гл.1, 3 и 6, които са подходящи и за деца. От 7 до 14 глава са малко по-сложни, но там са проречствата, където е описана историята на света до наши дни. 600 години пр.Хр. е писано всичко това, но съвсем ясно се разбира кои са описаните исторически събития, случили се по-късно и това е безспорно доказателство, че св.пророк Данаил е виждал в бъдещето и всичко написаното в книгата е истина.

  2. Gloxy-Floxy says:
    17 декември 2012 г., 12:18 ч.

    Просто не от началото. От 14:23 почва тук. Не мога в един пост цяла книга да кача.

Публикуване на коментар