КОЛЕДНИ ПРИКАЗКИ И ПРИТЧИ: ЧЕРВЕНОШИЙКАТА

Ще ви разкажа история, чута от моята баба. Баба я научила от своята баба, а тя - от прабаба си. 
Това се случило на първото Рождество, докато Исус още лежал в яслите, а в обора било доста студено.
Спасявал ги само слабият огън, който горял в огнището на глинения под. Богородица гледала затихващия пламък със страх - още малко и съвсем ще изгасне. А нямала сила да стане и да раздуха въглените. 
Тя се обърнала към  вола:
-Моля те, духни в огъня!
Но грамадното животно дъвчело нещо и даже не я чуло.
Тогава помолила овцата:
-Духни в огъня, добра овчице!
Но и овцата дъвчела и не я чула.
А въглените просветвали все по-нарядко и все по-слабо. В този момент се чуло пърхане на малки крила. 
Това била птицата червеношийка. Впрочем, по това време тя имала съвсем друго име. 
Крилата и затрепкали над угасващия огън. Подобно на малък ковашки мях те го захранвали с въздух. Въглените станали яркочервени. Птичето продължавало да маха с крила, даже при това свирукало жизнерадостна песничка. 
От време на време то се отдалечавало от огъня, хващало с клюн по няколко сламки и ги пускало в огъня. Пламъкът се разгарял и птичата гръд над него почервеняла. Но червеношийката търпеливо понасяла болката и разпалвала огъня дотогава, докато не се разгорял напълно и не затоплил целия обор. 
Младенецът Исус през това време спял и се усмихвал в съня си.
Пресветата Майка погледнала нежно зачервените гърди на птичето, близнати от пламъка, и казала: "Нека отсега тази гръд бъде свещено възпоминание за твоята постъпка."
Така и станало. От Святата нощ гърдите на червеношийката напомнят на всички за благородното сърце, скрито в тях.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "КОЛЕДНИ ПРИКАЗКИ И ПРИТЧИ: ЧЕРВЕНОШИЙКАТА"

Публикуване на коментар