МЪДЪР Е САМО БОГ

Веднъж Питагор попаднал в гръцкия град Флиунт. Владетелят Леон лукаво се усмихнал:
-В коя наука се смяташ за сведущ?
-В никоя, аз съм само философ.
-Какво е това философия? - попитал озадаченият Леон.
-Човешкият живот - отвърнал Питагор - може да се сравни с пазара и Олимпийските игри. На пазара върви търговията - продавачи и купувачи се надвикват и всеки си търси изгодата. На игрите хората се съревновават, търсят слава и почести. Но има още и зрители, които внимателно наблюдават какво се случва. Така е и в живота. Болшинството се стремят към богатство и гонят слава. Но една малка част не се вълнуват от мирската суета. Те съзерцават света и изследват природата на нещата. Повече от всичко ги привлича познанието на истината. Това са философите - любителите на мъдростта.
-Но защо? - още повече се изненадал Леон. - Защо не наричаш тези забележителни хора мъдреци, а само любители на мъдростта?
-Запомни веднъж и завинаги, - тържествено изрекъл Питагор - всеобхватната мъдрост могат да обладават единствено боговете. На човека тя не е дадена. Той може единствено да се стреми към нея.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник! 


Публикувано от

1 Response to "МЪДЪР Е САМО БОГ"

  1. Albena Weibel says:
    11 декември 2011 г., 22:06 ч.

    Винаги се забавлявам чудесно в това блогче! Притчите са много увлекателни! Благодаря!

Публикуване на коментар