КОЯ Е НАЙ-ХУБАВАТА МУЗИКА

Един известен музикант поканил Омирбек* на гости, настанил го на почетното място и започнал да свири за него. Той сменил няколко различни инструмента и на всичките свирел великолепно. Междувременно обяснявал от кой и кога е съчинена музиката, която изпълнява, кой и къде е направил музикалния инструмент, на който свири в момента.
Стопанинът се увлякъл, а Омирбек взел все по-често да поглежда към вратата на кухнята.
След като домакинът втори път свирил на всички музикални инструменти, които притежавал, попитал госта:
-Омирбек, звуците на кой музикален инструмент ви допаднаха най-много?
-На сития му харесва една музика, а на гладния - друга - отвърнал Омирбек. - В началото най-много ми хареса дутарът**, но сега най-приятният звук за мен би бил дрънченето на казана.

*-герой от каракалпакския фолклор
** - двуструнен инструмент от типа на лютнята

Публикувано от

1 Response to "КОЯ Е НАЙ-ХУБАВАТА МУЗИКА"

  1. Михаил Янакиев Says:
    10 юли 2010 г., 11:19 ч.

    Не така възвишено,но в замяна на това напълно земно и вярно.:)

Публикуване на коментар