ЗА ЩАСТИЕТО (Из "Дхаммапада")

О! Ние живеем много щастливо, невраждуващи сред враждуващи; сред враждебни хора живеем ние, невраждуващите.
О! Ние живеем много щастливо, неболни сред болни; сред болни хора живеем ние, неболните.
О! Ние живеем много щастливо, нестрадащи сред страдащи; сред страдащи хора живеем ние, нестрадащите.
О! Ние живеем много щастливо, макар че нямаме нищо. Ще се храним с радост, като сияйни богове.
Победата поражда ненавист; победеният живее в печал. В щастие живее спокойният, отказващ се и от победата, и от поражението.
Няма по-силен огън от страстта; няма по-голяма беда от ненавистта; няма по-голямо нещастие от тялото; няма щастие равно на спокойствието.

Публикувано от

1 Response to "ЗА ЩАСТИЕТО (Из "Дхаммапада")"

  1. Михаил Янакиев Says:
    9 юли 2010 г., 18:10 ч.

    LOL!Просто гениално! Глокс - Приеми моите поздравления.:)

Публикуване на коментар