Сузана и старците"Сузана в банята", Паоло Веронезе, 16 век
Сутринта качих на страницата на блога във фейсбук албум с картини по старозаветния сюжет "Сузана и старците" – обяснявам за тези, които не я следват. Историята е от "Книга на пророк Даниила", глава 13. Оказа се, че присъства и в "Приказки от 1001 нощ" и ще представя арабската версия като по-кратка. А картини от известни художници по темата могат да се намерят поне още толкова. На най-известните умишлено не ги включих, защото не ми харесват.

Разказват, че в древни времена живяла сред синовете израилеви праведна жена, и била тази жена богомолна и благочестива, и ходела всеки ден в храма. Редом с този храм имало градина, и когато жената излизала от храма, ходела в градината и правела там ритуално измиване. Градината се охранявала от двама старци, които се влюбили в жената и започнали да я съблазняват, но тя отказала и тогава те я заплашили: 
– Ако не ни дадеш власт над себе си, ще свидетелстваме, че си прелюбодействала!
– Аллах ще ме избави от вашето зло, – отвърнала жената.
Старците отворили вратата на градината и започнали да крещят с всичка сила. Отвсякъде взели да се стичат хора и да питат какво се е случило.
– Хванахме тази жена да прелюбодейства в градината с един младеж, но той ни се изплъзна, – отвърнали старците.
В онези времена хората по три дни викали по прелюбодееца и на четвъртия го пребивали с камъни. Така постъпили и с жената. Когато дошъл четвъртият ден и искали да я убият, се явил пророк Данаил и казал на множеството:
– Не бързайте да я убивате, докато не ви отсъдя!
Той разделил двамата старци и започнал да ги разпитва. Когато първия му разказал какво се е случило, Данаил го попитал:
– В коя част на градината стана това?
– В източната, под крушовото дърво.
След това Данаил разпитал и втория старец и накрая го попитал:
– Къде стана това?
– В западната част на градината, под ябълковото дърво.
Докато траел разпита, жената стояла с вдигнати към небето ръце и молела Аллах за избавление. Аллах пратил мълния, която поразила двамата старци и така направил съвсем явна невинността и. Това било първото от чудесата, които се случили с пророк Данаил.


Публикувано от

0 Response to "Сузана и старците"

Публикуване на коментар