Света Неделя


Изображение от praznici.komentiram.com
Днес е света Неделя и подвижният празник "Вси български светии". Честито на именниците!
В народната митология света Неделя е сестра на света Петка. Двете заедно строят  мост към небето, по който могат да минат само праведните души.

Заспала света Неделя
на света Петка на скуто'и;
света Петка я будеше:
- Стани ми, света Неделя,
сега се соно не спие.
Рано ми, рано станува,
до два празници кажува,
светни ми църкви отворат,
ангел со небо слугуват,
Ристово лице омиват,
закони по земя кажуват,
за да веруват рисяни.
Кога Неделя разсони,
дробни ми сълдзи порони
по свои светни образи;
света Неделя прикажи:
- Сестро ми, света и Петко!
Малко ми дремка фатила,
да чудим сонок сонвала!
Сред море дърво израстло,
израстло дърво високо,
вър небо дърво крепеше,
да под дървото две лискя,
два листа биле широки,
свата йе земя покриват.
Тие не биле два листа,
току си биле две книги,
що 'и пеит попови,
да заверуват рисяни,
да си държет празници,
света Петка, Неделя.

Публикувано от

0 Response to "Света Неделя"

Публикуване на коментар