СТАНЯНИНЕ, ГОСПОДИНЕ, МИХАИЛЕ, СВЕТ РАНГЕЛЕИзображение от  wikimedia.org
:) А докато Михаил дойде да посрещне гостите, аз ще ви разкажа една приказка ...

Имало едно време едно красиво и юначно момче. То имало хубав кон, който обичало с цялата си душа. Малко били дните на момчето, дето му били дадени отгоре и Господ пратил архангел Михаил да му прибере душата. Слязъл Михаил да изпълни божията поръчка, но като видял колко е красиво момчето, дожаляло му, та взел вместо неговата душата на коня. Смъмрил го Господ, но нищо повече не направил.
Момчето, обаче, така жалело за коня си, че все повтаряло: "По-добре аз да си бях отишъл вместо кончето!" Ядосал се Господ на неблагодарността му и пратил архангел Михаил пак долу, като му казал, тоя път без душата на момчето да не връща. Нямало що да стори архангелът, слязъл пак на земята като човек, сприятелил се с момчето и го поканил да идат на лов. Момчето било авджийче, харесала му поканата - тръгнали. Но из пътя пак все за коня си говорело: "Ех, сега да ми беше тука кончето, нямаше така да се моря! По-добре аз да си бях отишъл вместо него!" Спрели до една чешма да си починат. Хапнали, пийнали, момчето заспало. Архангел Михаил му взел душата и продължил с нея по пътя.
-Ех, че ми е леко, побратиме, не е като преди! - възкликнала душата на момчето.
По едно време погледнала - оръжието, дето и висяло на пояса, го няма.
-Побратиме, - рекла пак душата - оръжието ми е останало при чешмата. Ще се върна да го взема.
Върнала се и при чешмата видяла на земята да спи едно момче с нейното оръжие на пояса. Отишла и се оплакала на Михаил, че непознат момък откраднал оръжието.
-Не е откраднато - рекъл Михаил. - Това там е твоето тяло, на неговия пояс виси оръжието. 
-Как така, нали съм с тебе?
-С мен е само душата ти?
-Какво приказваш, мъртъв ли съм?
-Мъртъв си. Аз съм архангел Михаил и Господ по-рано ме беше пратил да ти прибера душата. Но на мен ми дожаля за теб и затова прибрах душата на коня ти. А ти все се оплакваше и Господ ме прати пак и заръча без душата ти да не се връщам, защото си обичал повече коня, отколкото себе си.
И се качили на небето...

Търсете промисъла! А и неведом да остане, това не значи, че няма такъв. :)

И сега да се върнем на портите, където ...


Честито, именници! Да ви е живо и здраво името! :)

Публикувано от

0 Response to "СТАНЯНИНЕ, ГОСПОДИНЕ, МИХАИЛЕ, СВЕТ РАНГЕЛЕ"

Публикуване на коментар