ДОБЪР ДЕН - ДАЛ БОГ ДОБРО

Този пост го посвещавам на Здравословно хранене, най-ранния ни доброутреник в Свежо. :D 

Първото разказче в "Спомени и анекдоти за великотърновци" на Сава Русев е за Язаджоолу: 

Висок, строен, представителен старец, с брада, малко по-голяма от на Фердинанда, върви по средата на улицата, като бавно пристъпва в ръка с бастуна си. Мине ли край Станчо Хитров, ще му каже: "Добро утро, Станчо!" Когато Станчо иска да му развали настроението и да го ядоса, ще му отговори и той: "Добро утро!" Язаджоолу ще каже едно "Хм!" и ще се намръщи. Друга сутрин, когато Станчо иска да развесели стареца, да му направи кефа, ще му отвърне на поздрава: "Дал ти Бог добро!" Язаджоолу ще се развесели и ще му светне лицето. Веднъж обяснявал на Станчо, че като кажеш "Добро утро" и ти отговарят пак "Добро утро", не е нищо, а ако ти отвърнат "Дал ти Бог добро", било за добро. Едно птиченце чувало това и ти донасяло добро. Затова той бързал пръв да каже "Добро утро", за да му отвърнат "Дал ти Бог добро". 

Добър да ви е денят от мен!  ... И да внимавате какво ще ми отговорите! :D

Публикувано от

0 Response to "ДОБЪР ДЕН - ДАЛ БОГ ДОБРО"

Публикуване на коментар