ВЪЗДУШНИ ЗАМЪЦИ

Решили хората веднъж да построят красиви, просторни въздушни замъци. Веднага започнали да чертаят планове на пясъка. Всичко по съвременните технологии. Само че до строителство така и не се стигнало - възникнали непреодолими разногласия с какъв материал да строят, в какъв цвят да ги боядисат, да сложат ли крепостни стени.
Едните настоявали: "Трябва да строим от свежия вятър на промяната, така е прието в световната практика. От такъв материал замъците ще станат светли, просторни и чисти." Другите им възразявали: "Да не сте полудели! Замъците веднага ще рухнат. Най-добър е изпитаният от времето застоял въздух. Той няма да ни подведе. И ще имаме стабилни и дълговечни замъци."
Започнали да спорят. Спорили до пресипване. Свършили аргументите, започнали обвиненията. Свършили обвиненията, започнал бой.
Някой се опитал да ги помири, призовавайки ги към здрав разум: "Време е да се хващаме за работа! Скоро ще дойде зима, къде ще живеем?" В резултат и двете страни се нахвърлили върху него: "Ренегат! Конформист!" А в това време вятърът заличавал и плановете на пясъка, и темелите на въздушните замъци, но биещите се в прахта вече не забелязвали това.

Александър Бажанов

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ВЪЗДУШНИ ЗАМЪЦИ"

Публикуване на коментар