БРЪЧКА

Бръчката дошла при човека и му казала:
-Ако се смееш, ще легна около устата ти. Ако плачеш, ще легна под очите.
Човекът решил да я надхитри.
-А аз няма нито да се смея, нито да плача - казал и той. - Нищо няма да правя.
Но не можел да не мисли.
И какво се случило? Човекът мислел и бръчките се появили на челото му ... и около устата, и около очите, защото, мислейки, той и плакал, и се смял.

Рахил Бумвол

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!


Публикувано от

0 Response to "БРЪЧКА"

Публикуване на коментар