ЗА НОВИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

-Можеш да се учиш, гледайки произволна вещ - говорел садигорският равин на своите хасиди. - Всичко в този свят съществува, за да ни напътства. Не само това, което е създал Благословеният Бог, а и създаденото от хората омъдрява човека.
-На какво ни учат релсите? - усъмнил се един хасид.
-Че, закъснявайки за миг, можеш да изпуснеш всичко.
-А телеграфа?
-Че всяка дума се отчита.
-А телефона?
-Че Там чуват всичко, което говорим тук.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ЗА НОВИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ"

Публикуване на коментар