ОБРАЗЪТ НА ЛЮБОВТА

Един странник срещнал в пустинята Маджнун и му направило впечатление, че той непрекъснато говори на някого.
-Към кого отправяш тези думи? - попитал странникът.
-О, добри човече, аз разговарям със своята Лейла - отвърнал Маджнун.
-Но къде е тя? Нима не е далеч от теб?
-Нищо не разбираш - отговорил Маджнун. - Тя винаги е тук, в душата ми, а за тези, които живеят в душата на любимите си, не съществува нито време, нито разстояние. За човека, белязан със съвършената любов, любимият образ е вечен и постоянно се намира редом с него.

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ОБРАЗЪТ НА ЛЮБОВТА"

Публикуване на коментар