ХАСИДСКИ МЪДРОСТИ

Ако Бог иска да накаже човека, му отнема вярата в доброто.
***
Човек, който смята, че може да живее без другите, греши. Човек, който смята, че другите не могат да живеят без него, греши двойно.
***
Физическите си недостатъци човек вижда в огледалото, а собствените си духовни пороци - в ближните си.
***
Любовта е превъзходство на душата на човека над неговото тяло.
***
Необходимо е да се осъзнае, че нашият свят е едно цяло - подобрявайки го частично, ние го подобряваме и в цяло.
***
Всеки човек има тяло и душа, подобно на птицата и нейните криле. Ако птицата не знаеше, че крилете и дават възможност да лети, те биха се явявали само тежест за нея. Но крилете и дават възможност да се издига към небесата. Всички ние имаме криле - нашите души, които могат да ни издигнат толкова високо, колкото ни е нужно, за да полетим. Трябва само да се научим да ги ползваме.
***
Ако името на болестта е "безпричинна вражда", името на лекарството е "безкористна любов".
***
Не светците са в рая, а раят е в светците.
***
Какво е свободата, ако не възможността да се променяш?
***
Човек моли за милост, а не вижда, че тя е пред очите му.
***
Ако вярвате, че можете да паднете, вярвайте и че можете да станете!
***

Публикувано от

1 Response to "ХАСИДСКИ МЪДРОСТИ"

  1. Михаил Янакиев Says:
    21 юни 2010 г., 13:09 ч.

    Древна мъдрост. Суфиски мъдрец изрекал следните думи на група свои ученици, покрай които минавала
    погребалната церемония на един евреин: "Станете прави на крака! И той клетникът душа носи."

Публикуване на коментар