ПРЕВЗЕХ ТЕ, АФРИКА!

Когато, по време на поредна военна кампания, Юлий Цезар се озовал пред бреговете на Африка, слизайки от кораба, той се спънал и паднал. На пръв поглед нищо страшно. Може да се случи на всеки. Но Цезар не бил всеки. Това, което е простено на обикновените хора, не подобава на великите. Още повече на пълководците и още повече на завоевателите!
Такива случки не само са радост за враговете, но могат и силно да отслабят бойния дух на армията. Изведнъж някой от воините ще види в това лош знак за предстоящата битка и новината мигом ще обиколи цялата армия. Тогава вече ще е трудно военачалникът да възстанови авторитета си.
Юлий Цезар не би бил велик пълководец, ако допускал такива дребни и случайни събития да повлияят живота му. Бързо прехвърляйки на ум всички негативни последствия от ситуацията, той решил да я обърне в своя полза.
Не оставил даже миг за нечия насмешка или пораждането на неоправдан страх. Цезар обгърнал с ръце земята, на която току-що така неуместно и ненавременно паднал, и гръмко възкликнал:
-Превзех те, Африка!

Публикувано от

2 Response to "ПРЕВЗЕХ ТЕ, АФРИКА!"

 1. Михаил Янакиев Says:
  10 май 2010 г., 11:54 ч.

  Добре,че е съобразил..иначе кога ли щеше да види Клеопатра,камо ли да й бъде любовник ? То тази работа е трудна и отговорна..дори и за мемоари не
  му е останало време.

 2. Gloxy-Floxy says:
  10 май 2010 г., 12:08 ч.

  :)

Публикуване на коментар