Тайното име на бога

Веднъж при духовник дошъл човек и помолил да го научи на тайното име на Алах, чрез което се изпълняват желания.
– Искрено ли е желанието ти? – попитал шейхът посетителя.
– Да.
– Иди тогава при градските врати и като се случи нещо, се върни да ми го разкажеш.
Човекът отишъл при градските врати и зачакал. След малко натам приближил старец с магаренце, натоварено с дърва. Но единият от пазачите при портата ударил стареца, взе му дървата и го изгонил.
Човекът, изпратен да наблюдава, се върнал при духовника и му разказал историята със стареца и пазача.
– Ако знаеше тайното име на Алах, как щеше да постъпиш с тоя пазач? – попитал тогава шейхът.
– Щях да помоля за гибелта му – отвърнал посетителят.
– Тогава знай, че старецът с дървата е човекът, който ме научи на това име. Него може да знае само този, който има търпение, милост и жал към народа.

Едно момиче търсеше тая притча наскоро, но не я бях срещала. Сега случайно попаднах на нея.

Публикувано от

2 Response to "Тайното име на бога"

  1. nav says:
    29 октомври 2013 г., 10:32 ч.

    (y)

  2. Gloxy Floxy says:
    29 октомври 2013 г., 14:11 ч.

    Гуш, Кептън!

Публикуване на коментар