Карта на света

Една неделна утрин проповедник се опитвал да подготви словото си. Жена му била отишла за покупки. Денят бил дъждовен и малкият син на проповедника скучаел, защото нямало какво да прави. Той капризничел и пречел на баща си да се съсредоточи.
Накрая бащата в отчаяние хванал старо списание, прелистил го и намерил голяма, ярко оцветена страница. На нея имало карта на света. Проповедникът я изскубнал от списанието и я накъсал на малки парченца. Пуснал ги на пода при сина си и му казал:
– Джони, ако успееш да подредиш картата, ще ти дам парички за сладолед.
Той решил, че е осигурил на Джони занимание за цялата сутрин. Но не минали и десет минути, и на вратата на кабинета му се почукало. Това бил синът му с подредената карта. Бащата се изненадал от така бързо свършената работа, още повече всичко било на мястото си.
– Синко, как успя да свършиш така бързо? – попитал проповедникът.
– О, – отвърнал Джони, – това беше лесно. От другата страна имаше нарисуван човек. Просто обърнах парченцата, наредих портрета на човека, сложих го между два листа и го обърнах отново. Реших, че, ако човекът е правилен, и светът ще бъде правилен.
Бащата се усмихнал и подал на сина си пари за сладолед.
– "Ако човекът е правилен, и светът ще бъде правилен", – повторил бащата и разбрал, че вече има тема за проповедта.

Наполеон Хил


Публикувано от

0 Response to "Карта на света"

Публикуване на коментар