САМОУТЕХА или ПРИТЧА ЗА ПЛАГИАТСТВОТО

Джон Милтън, прославеният още приживе автор на "Изгубеният рай", получавал незначителни възнаграждения за произведенията си. Като намирал понякога в чужди съчинения мисъл, която пръв бил изказал, потривал ръце:
-Ето още едно от децата ми, което е направило кариера!

Дамян Бърняков

Публикувано от

0 Response to "САМОУТЕХА или ПРИТЧА ЗА ПЛАГИАТСТВОТО"

Публикуване на коментар