ДО ПЪРВИЯ ДЪЖД

детски терапевтични приказки и притчи

Таня и Маша били приятелки и винаги ходели заедно на училище. Ту Таня взимала Маша, ту Маша - Таня. Веднъж, когато вървели по улицата, започнал силен дъжд. Маша имала дъждобран, а Таня била по една рокличка. Момичетата побягнали.
-Смъкни си дъждобрана, ще се закрием двете! - тичайки, викнала Таня.
-Не мога! Ще се намокря! - отвърнала Маша и още по-ниско си нахлупила качулката.
Когато влезли в клас, учителката отбелязала:
-Колко странно - Маша е суха, а Таня цялата е мокра. Нали идвате заедно?
-Маша имаше дъждобран, а аз бях по рокля - казала Таня.
-Можехте и двете да се покриете с дъждобрана - поклатила глава учителката и погледнала Маша с укор. - Явно приятелството ви е до първия дъжд!
И двете момиченца почервенели: Маша за себе си, а Таня за Маша.

Валентина Осеева

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ДО ПЪРВИЯ ДЪЖД"

Публикуване на коментар