ПРЕДИШНИЯТ СЪН БЕШЕ ПО-ХУБАВ

Веднъж един беден рибар сънувал, че е велик император и живее в летящ дворец с прекрасна кралица. И безкрайно се удивил, като се събудил в жалка колиба под старо прокъсано одеяло. "Ставай безделнико, скоро ще се съмне! Време е да излизаш в морето!"-раздал се свадлив глас от ъгъла, където върху купчина парцали лежала старица. Рибарят я погледнал, вслушал се в грохота на вълните отвън и си помислил: "Предишният сън беше по-хубав!" И отново затворил очи.

Юрий Криницин "Параприказки за император Ю и кралица Ре"

При копиране на материали от блога, посочвайте източник!

Публикувано от

0 Response to "ПРЕДИШНИЯТ СЪН БЕШЕ ПО-ХУБАВ"

Публикуване на коментар