ПИСАНОТО СИ Е ПИСАНО

Философът Зенон биеше слугата си, че открадна едно нещо. И той се оправдаваше и думаше, че му е било писано да открадне.
-Писано ти е било и да те бият! - рече му философът.

Петър Берон "Рибен буквар"

Публикувано от

2 Response to "ПИСАНОТО СИ Е ПИСАНО"

  1. Magic Mesh says:
    12 юли 2011 г., 8:49 ч.

    this is a Tajmahal in indian is so nice.

  2. Gloxy-Floxy says:
    12 юли 2011 г., 9:28 ч.

    :)

Публикуване на коментар