Ако ще вечеряш с дявола ...

Един английски идиом за размисъл, съгласие/несъгласие, коментар през уикенда:

Ако ще вечеряш с дявола, носи си дълга лъжица.

A вие с кого ще вечеряте днес? :)


Публикувано от

2 Response to "Ако ще вечеряш с дявола ..."

 1. Radoslav Manev says:
  14 септември 2014 г., 12:27 ч.

  Пророкът и дългите лъжици

  Kopirano ot:
  май 10 2013 02:00 | didi_ts - Диляна Колева в Поучителни истории. Притчи

  При пророк Илия отишъл един правоверен. Тревожел го въпросът за ада и рая, искал да знае как да подреди живота си.

  - Къде е раят, къде е адът? - обърнал се с тези думи към пророка, но Илия не отговорил.

  Той хванал за ръка просителя и през тъмни пътеки го завел до един палат. През желязна врата влезли в голяма зала. Там се блъскали много хора, бедни и богати, облечени в дрипи и окичени в скъпоценни камъни. В средата на залата, на открит огън в голям казан се варяла супа, която на изток наричат аш. От супата се разнасял приятен аромат. Около казана се тълпели хора с изпити лица и хлътнали очи, всеки се опитвал да си вземе своето. Спътникът на пророк Илия се учудил, че лъжиците, които държали тези хора в ръцете си, били големи, колкото самите тях, а там където свършвали, имало дървена част за хващане. Останалата част, чието съдържание може да засити човек, била желязна, нагорещена до червено от супата. Алчно гладните потапяли лъжиците в казана. Всеки искал своя дял, но никой не можел да си го получи. С усилие изваждали тежките лъжици от супата, но тъй като били твърде дълги, дори и най - силният не успявал да я поднесе до устата си. По - нетърпеливите изгаряли ръцете и лицата си или разсипвали супата по раменете на съседите си. Ругаейки, те се биели един друг и се удряли с лъжиците, с които би трябвало да заситят глада си. Пророк Илия хванал спътника си за ръка и казал:

  - Това е адът.

  Излезли от залата и скоро вече не чували адските викове. След дълго странстване по тъмните коридори, влезли в друга зала. И там имало много хора и в средата също врял казан със супа.Всеки от присъстващите държал по една от огромните лъжици, които пророк Илия и неговия спътник вече били видели в ада, но хората тук били добре нахранени и в залата се чувал само доволен шепот и звука от потапящите се лъжици. Те се били разделили по двойки, единият потапял лъжицата и хранел другия. Ако за някого лъжицата била твърде тежка, други двама му помагали, така че всеки можел да се храни спокойно. Когато се засител единият, идвал ред на другия. Пророк Илия казал на спътника си:

 2. Gloxy Floxy says:
  14 септември 2014 г., 18:30 ч.

  :) Популярна притча, има я в началото на блога в по-кратка интерпретация.
  На поговорката горе смисълът и е друг - ако ще си имаш работа със злото(вечеряш с дявола), да останеш колкото се може по-далеч от него(ползваш дълга лъжица).

Публикуване на коментар